Moodlemoot, una reunió d'Ents
Escrito por bits   
Wednesday, 17 de December de 2008
 Joan Queralt, www.xtec.cat/~jqueralt

Al segon volum de El Senyor dels Anells el seu autor, en J.R.R.Tolkien, ens explica com els Ents, un poble d'éssers semblants a arbres, pacífics i discutidors de mena, van reunir-se en una trobada de tres dies, la Entmoot, per parlar amb parsimònia dels assumptes que en aquell moment els preocupaven.

Anàlogament, una Moodlemoot és una trobada de moodlers, éssers també pacífics i discutidors de mena que es diferencien de la resta dels humans en què són usuaris de Moodle. És ben conegut entre els ensenyants interessats en la utilització de la tecnologia a l'ensenyament que Moodle és el programa de codi lliure creador d'aules virtuals que compta amb més usuaris arreu del planeta. Al nostre país la penetració de Moodle ha estat i és profunda, prova d'això és l'elevat nombre de participants a la comunitat catalana de Moodle a moodle.org. En conseqüència, una trobada, una moodlemoot, havia de congregar per força una gran multitud de moodlers. I així va ser.

Ents

Els passats 23, 24 i 25 d'octubre al Paranimf de la Universitat de Barcelona i al Citilab de Cornellà de Llobregat va tenir lloc la Moodlemoot 08. Des del 2004 en què se celebrà a Castelló, cada any una ciutat diferent té l'honor d'organitzar la Moot. Aquesta fou, en paraules del propi Martin Dougiamas, el "pare" de Moodle, de les més nombrosos i participatives, en va quedar encantat. I tenia tota la raó per fer-ho.

 

Primer dia

El primer dia tingué dues seus. Al matí, per fer la inauguració oficial i la conferència inaugural, el Paranimf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. I la tarda, amb les primeres presentacions i tallers, al Citilab de Cornellà. Però comencem pel principi.

Després dels discursos oficials de rigor, i un cop inaugurat l'acte, feu la conferència inaugural en Martin Dougiamas parlant de Moodle 2.0 i les novetats que incorporarà. N'hi haurà força a quina més interessant: canvis en el codi intern que permetran millorar la connectivitat amb altres aplicacions, nou editor de textos, nou wiki (fet a la UPC de Barcelona), etc. Però potser la que em va cridar més l'atenció va ser un detallet que per a mi té la seva importància: el botó Desa per a què els estudiants desin fils de fòrums (en format de pàgina web descarregable) o en el cas de tasques, que ho desi directament al seu ePortafolis.

 

Image

 

Precisament la segona xerrada presentà el programa d'ePortafolis Mahara, en aquest cas per part de la Penny Leach de Catalyst, un dels dos Moodlepartners neozelandesos i soci tecnològic d'aquest projecte de codi lliure. Mahara és una aplicació amiga de Moodle en el sentit que, si es vol, té vida pròpia, independent de l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge (ATutor també la utilitza). però que si es desitja permet una ràpida i senzilla connexió a Moodle a través de la Xarxa de Moodle. Així un usuari identificat de Moodle pot passar a crear-se un compte i gaudir del seu eportafolis a Mahara només amb una identificació a Moodle perl mètode SSO (Single Sign On o d'única identificació). Val la pena veure aquesta presentació traduïda al català per entendre l'abast i les possibilitats de Mahara.

Un parell de presentacions més van tancar el matí inaugural. La primera per part d'en Marc Alier en la què presentà els projectes en què està immers el seu equip de programadors de la UPC. En concret la programació des de zero del mòdul de wiki de Moodle 2.0 (per fi!) i de web services per a Moodle de manera que es puguin desenvolupar aplicacions relacionades però independents de l'avançament de les versions de Moodle. La segona, d'en Martin Langhoff, tractà sobre l'OLPC (One Laptop Per Child) aquest projecte tant interessant que consisteix en proporcionar un petit ordinador de 100 dòlars als nenes i nenes de països en vies de desenvelupament per a què facin el seu aprenentatge aprofitant les TIC. Explicà com va el projecte que, naturalment, s'aprofita de Moodle per crear aules virtuals.


Image


A la tarda, ara ja al Citilab, començaren les presentacions dels participants a la Moot. Omplirem la Sala d'actes i una sala mitjana, a més de dos espais més petits on es feren dos Tallers un sobre agrupaments i l'altre sobre Mahara, la gran novetat de'aquesta Moot.

A la secció d'aspectes didàctics i pedagògics, que vaig estar moderant, es presentaren diferents experiències sobre l'ús de Moodle en l'ensenyament a tots els nivells. Potser caldria destacar una experiència que va tenir lloc a les Canàries i que fou co-presentada pels propis actors, per nens i nenes d'educació primària que explicaren, amb el seu professor, la seva experiència amb Moodle. Van estar encantadors i, lògicament, encantaren l'auditori que no es cansà d'aplaudir la seva espontaneïtat i entusiasme.

Segon dia

El segon dia es desenvolupà completament al Citilab de Cornellà. Començà al matí amb totes les sales ben plenes per sentir les presentacions de les diferents seccions: aspectes didàctics i pedagògics, tècnics, socials i de comunitat de software lliure i de formació i motivació del professorat. A més, i a causa de la gran quantitat de treballs presentats, s'habilità a la planta baixa un espai de pòsters en paper i digitals on els autors i autores podien explicar en grup petit o individualment a les nombroses persones interessades les seves experiències amb Moodle. Si la participació a les presentacions fou força nombrosa, als pòsters no fou menor i permeté una gran quantitat de contactes personals, d'aquells que fan més interessant encara una trobada per la càrrega de relacions interpersonals que s'hi estableix.

Què destacar d'aquell matí? Es fa difícil de dir per la gran quantitat de coses que es digueren. Potser perquè a nivell personal m'implicà com coautor, la presentació sobre el campus de l'IOC, Institut Obert de Catalunya, un sistema de diferents programes i aplicacions de programari lliure sobre el que l'IOC desenvolupa l'ensenyament i aprenentatge i la gestió acadèmico-administrativa dels estudiants. També el pòster sobre l'experiència que amb la Bea Marín vàrem fer el trimestre de primavera del 2008 amb un grup d'estudiants adults i l'ePortafolis Mahara. En ambdós casos hem rebut, tant durant la Moot com després, gran quantitat de preguntes i demandes d'informació sobre l'ePortafolis Mahara que tenim instal·lat en el nostre campus IOC en fase experimental.

També fou molt comentat el Taller-performance teatral dels companys de la UB sobre formació i motivació del professorat. Una sèrie de participants assumien els rols que moltes vegades pren el professorat dels nostres centres que es mostra reticent als canvis. Aquí, de forma festiva, s'analitzaren les diferents postures i es demostrà que només amb una mica de ganes es poden fer grans coses en innovació educativa si es compta amb l'ajut de Moodle.

Image

Un  altre experiència que funcionà molt bé i fou molt ben acollida va ser el Dr. Moodle. Una persona bona coneixedora de Moodle des de qualsevol punt de vista (com a tècnic, administrador, professorat) responia als dubtes i preguntes que els assistents a la Moot li plantejaven al seu "dispensari", un petit espai amb connexió a la xarxa des d'on es varen resoldre totes les qüestions. Els doctors i doctores es van anar succeint tot al llarg del dia i les consultes no pararen en tota l'estona. Realment una bona troballa aquesta manera d'engrescar a Moodle.

Després d'una llarga estona pel dinar i per a la comunicació informal, a la tarda continuaren les presentacions i tallers. Hi havia reservada aquesta estona per a les presentacions de la secció Aspectes socials i de comunitat de software lliure.

Si algun tret distingeix Moodle d'altres entorns virtuals és la potència de la comunitat que li dóna suport, el tradueix, el prova, el desenvolupa i, finalment, l'utilitza en la seva feina diària.

En aquesta secció s'analitza precisament aquests aspectes comunitaris de Moodle que es donen per suposats en altres seccions o presentacions.

El vespre d'aquest segon dia hi hagué el sopar de la Moodlemoot al MACBA. A la planta baixa del museu s'oferí als participants un bufet lliure d'exquisitats amenitzat per l'excel·lent companyia dels moodlers. Un sopar a peu dret que permetia canviar de comensal amb facilitat i, així, xerrar i intercanviar idees amb molta gent en poc temps. Una continuació lúdica i informal dels debats del dia entre els memebres de la comunitat amb una copa de vi a la mà. Després es pogué visitar l'exposició fotogràfica sobre Barcelona que hi havia a la primera planta i que mostrava els canvis radicals que ha sofert la ciutat. Una visió força interessant sobre l'evolució i els canvis tan ràpids a què ens veiem sotmesos.

 

moodlemoot.net 

Aquesta Moot ha iniciat un camí força interessant de cara a futures edicions, en referim al suport web de la trobada. Partíem amb un bon avantatge perquè durant la gestació de la Mooldemoot es comptà amb un espai web dedicat: www.moodlemoot.net basat, obviament, en Moodle. Un espai moodle cedit pel moodlepartner català C.V & A Consulting amb diferents "cursos", cadascun dedicat a una aspecte o temàtica diferent, amb els seus propis fòrums de discussió públics, wikis per a la redacció de documentació, enquestes per a votacions, etc. En aquesta mateixa web es centralitzà tota la informació de l'esdeveniment: participants, institucions organitzadores i col·laboradores, samarretes, programa, etc. Durant les presentacions es va habilitar i es va fer accessible des de la pàgina del programa un fòrum per a cada presentació, de manera que simultàneament les persones que no podien estar presencialment a la Moot, hi podien participar tot enviant-hi preguntes o suggeriments.


Cloenda

La component tecnològica va ser molt important en aquesta Moot, tot i que moltes persones no se n'adonaren. Potser és un bon senyal i ens marca el camí de normalització cap on hem d'anar també a l'aula: fer un ús intensiu i extensiu de la tecnologia, però que no es es noti, que no sigui el centre d'atenció sinó que aquest sigui l'aprenentatge i la comunicació. Tot i això cal reconèixer l'enorme i excel·lent treball dels companys informàtics que ha implicat aquesta Moot. Des del muntatge i manteniment del programa de gestió de presentacions OCS o del Moodle fins a la creació dels llapis de memòria "autoarrencables" amb Xubuntu que permet arrencar l'ordinador des del llapis i, automàticament, que s'engegui el servidor intern (Apache+PHP+MySQL) per a què Moodle funcioni i ens mostri el conjunt de totes les presentacions vistes en la trobada. Simplement genial.

A més, totes les sessions de la Moodlemoot foren retransmeses en directe via streaming-video. Les persones que no hi pogueren assistir (al final s'hagué de limitar la inscripció a causa de l'elevat nombre de sol·licituds) van poder veure i sentir amb només un retard d'uns quants segons tot el que passava a les diferents sales del Citilab o del Paraninf amb una qualitat molt alta. Molt aviat disposarem a la web de la Moodlemoot d'aquests vídeos per poder repassar les presentacions més interessants o veure aquelles a les quals no vam poder assistir. Aquest treball fou en part servit pel Citilab i alhora per Sclipo, que amb els seus equips es brindà a reproduir a la seva web aquests torrent desbordat d'imatges i sons.

Image

Dissabte al matí, de bona hora, comença la darrera sessió amb la presentació d'Sclipo una xarxa social per crear i compartir vídeos educatius. La senzillesa del funcionament i les possibilitats que ofereix captivaren l'auditori que poc a poc anà omplint de nou el Paraninf de la UB. A continuació, en la unconference, es formularen les idees, propostes, recomanacions i oferiments d'ajuda per als organitzadors de la propera Moodlemoot 09 a Madrid: val la pena aprofitar el que s'ha après en aquesta per aprofondir-ho en la següent i, també, per deixar de banda allò que no ha funcionat tan bé.

Per tancar la trobada l'Stuart Mealor de elearnming.org.nz , l'altre moodlepartner neozelàndès, explicà un parell de coses força interessants. La primera, el funcionament de la Certificació Moodle. La idea és molt senzilla: ens trobem persones que coneixen molt bé només determinades parts de Moodle, els qüestionaris, posem per cas. Doncs bé, amb la certificació, i la formació que hi condueix, es coneixen totes les particularitats de Moodle, fins i tot aquelles que un potser acabarà fent servir menys, però si més no en tindrà notícia. La segona cosa fou la presentació d'un curs de moodle que recull a base d'enllaços i alimentacions RSS tota la informació personal de l'usuari dispersa en els diferents espais personals de la web: el blog, la pàgina personal a twitter, a Facebook, etc. D'una senzillesa absoluta és una idea que cal madurar perquè pot ser una molt bona base per a la creació d'una xarxa social en un lloc moodle.

Perspectives

Aquest proper any 2009 els Ents en retrobarem a Madrid. Encara no es coneix ni les dates ni els continguts ni la metodologia, però el que és segur és que serà una llarga trobada de debat i discussió sobre el tema que més ens agrada: Moodle.

Aquesta reunió rebrà una bona herència. Per una banda, una gran quantitat de coneixement acumulat enguany sobre com organitzar una Moot. I per altra, un bé més tangible: una web que recull i organitza el coneixement compartit en aquesta trobada.

Estic segur que tornarà a ser tot un èxit d'organització i de participació.

 

Referències 

(consultades el 15 de desembre de 2008)