Inclusió i TIC
Escrito por bits   
Wednesday, 10 de June de 2009

 Image

El passat 3 de juny es va realitzar a la seu del CETEI-Espiral una nova sessió d’autoformació. Aquesta vegada dedicada a l’àmbit de la inclusió i les TIC. Sota aquest mateix títol en Bernat Orellana va oferir una sessió en la qual es va començar fent una presentació de l’àrea funcional d’Espiral Inclusió i Tic, posteriorment es va introduir el treball de recerca que ell mateix va desenvolupar el curs passat i posteriorment es van presentar els programes Integramatic i més en profunditat, l’eina Mira.els.meus.cucs.

 A continuació s’exposaran en grans termes els continguts que es van presentar i treballar durant aquesta sessió de formació.

 

L’àrea funcional d’Espiral Inclusió i Tic pretén contribuir en el desenvolupament d’eines TIC dins l’àmbit de l’educació especial, però des d’un prisma inclusiu. Es busca ajuda i col·laboració a diferents nivells (universitats, associacions, etc.), així com també es treballa per generar nous materials que puguin contribuir a la inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques dins l’aula ordinària.

 A més a més, i molt important, des d’aquest departament d’Espiral es busca la difusió de tots aquests recursos trobats i generats per així poder arribar al màxim de docents i famílies possibles, per tal d’aconseguir el canvi pretès i l’objectiu de fer de la inclusió una realitat possible.

 Paral·lelament a la participació en aquesta àrea funcional, també es va presentar el treball de recerca realitzat pel Bernat Orellana: “Eines informàtiques per afavorir processos inclusius(llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya).

 Per introduïr aquest treball i il·lustrar-ne el seu caràcter es presenta el text següent, extret del text original: ¿Com era possible que docents tant implicats, que eren capaços de projectar les tasques de suport en base a metodologies obertes i participatives, tanquessin les portes a la possibilitat d’entrar les eines informàtiques en la quotidianitat de la tasca docent?

 A partir d’aquest interrogant la recerca es va centrar en les eines que facilitessin el procés d’introduir les tecnologies de la informació a l’escola com un recurs més. Pel que es va poder observar i detectar, la principal dificultat en integrar les TIC en l’àmbit de l’educació especial rau en la especificitat de les formes de treballar d’aquests mestres, i en la singularitat dels processos i dels materials necessàris.

 El repte, per tant, va ser generar un recurs que partís de la forma de treballar dels docents d’aquest àmbit i que facilités la seva feina. El programa Mira.els.meus.cucs va sorgir d’aquesta necessitat, i va anar madurant gràcies a la posada en pràctica per part de diferents mestres d’educació especial, que el van provar i van guiar a en Bernat cap a les mancances i punts forts d’aquesta eina.

Actualment “els meus cucs” es poden descarregar des del web d’en Bernat Orellana de forma gratuïta, només cal estar-hi registrat. Dins de la pàgina s’hi poden trobar diferents vídeos que mostren com generar projectes i com utilitzar les diferents eines que ens ofereix el programa, a part d’una guia didàctica molt completa.

 

A grans trets, aquesta eina ens ofereix la possiblitat de generar diferents aplicacions a partir de les imatges, els sons, veus i text que volguem. Un cop hem inserit aquests elements, automàticament es generen les activitats que podrem utilitzar les vegades que volguem:

Image

Vista prèvia d’un Projecte: les imatges i les 30 activitats per utilitzar

 

Totes les activitats proposades estan pensades per treballar i desenvolupar en els alumnes les habilitats i les destreses bàsiques, com per exemple: discriminar, relacionar, etc. Sempre tenint en compte el factor de la motivació, factor essencial a tenir en compte davant de qualsevol tasca.

 

Image

Exemple d’activitat generada dins d’un projecte

sobre les emocions (cal identificar la imatge)

 

Image

Una altra aplicació, en aquest cas es genera un puzle

a partir de les imatges del projecte

 

Durant la sessió d’autoformació es va començar a crear un projecte amb l’ajut d’en Bernat, però aquí seria massa complicat d’explicar! Per a aquells que estigueu interessats en aprofundir en el programa, o en la resta d’eines disponibles en aquest web, us informem que a l’escola d’hivern i a l’escola d’estiu d’Espiral s’ofereix el curs “Fem tallers per a l’escola inclusiva” el qual gira al voltant de tot aquest programari.

 

Esperem que us animeu a donar-li un cop d’ull i a assistir a la nova sessió d’autoformació d’Espiral.