Tutora Virtual
Escrito por bits   
Sunday, 01 de June de 2008
 Pilar Soro, http://www.tutoravirtual.com
 
Tutora Virtual és l’experiència pilot d’un projecte d’educació a distància per a alumnes d’infantil i primària.
Ofereix tutoria personalitzada mitjançant classes particulars a distància amb una mestra a hores concertades, a través de l’ordinador amb accés a internet de banda ampla, un programa de mensajeria de veu (VOIP) o videoconferència, pissarra online compartida i una pastilla o llapis digital.
També a través de la plataforma de e-learning Moodle ofereix diferents tallers, cursos o programes de competència lectora i digital, matemàtiques i aules online personalitzades per donar suport al procés d’aprenentatge dels alumnes.

1. Com va sorgir la idea?

Treballar en aquest projecte és una oportunitat única per poder experimentar i investigar amb total llibertat sobre l’ús de les diferents estratègies d’aprenentatge amb les TIC. Observar l’evolució d’una nena o nen de sis anys d’edat que comença a llegir és per a mi una de les vivències educatives més emocionants.

Va coincidir que una calorosa nit d’estiu vaig rebre un correu de Ferran Ruiz Tarragó, font inesgotable d’inspiració educativa, convidant-me a llegir el seu últim post titulat "TutorVista" http://notesdopinio.blogspot.com/ , 22 de juliol del 2007

En ell s’explica com una empresa amb seu a l’Índia ofereix classes particulars a través d’Internet a estudiants de parla anglesa, principalment americans i anglesos, mitjançant professors hindús. Em va semblar una idea original. Com en aquell temps estava realitzant un curs de moodle vaig pensar en  inserir un anunci en una coneguda web de classificats: "s’ofereixen classes particulars per internet gratis a alumnes de primària".

La curiositat del resultat que podia tenir la publicació de l’anunci i la possibilitat d’experimentar amb la situació educativa que oferia em divertia profundament. Encara que les classes fossin gratis no va tenir l’efecte que potser esperava, tot cal dir-ho: no hi va haver pluja de correus electrònics. No sóc una experta en màrqueting: només dues famílies van contestar al meu anunci!. Potser el que és gratis no ven..., o el servei no interessa...

Vaig dissenyar les primeres aules a la plataforma educativa moodle http://moodle.org/ per a dos germans d’onze i set anys. Moodle no va suposar un obstacle, encara que el nivell de la família davant el PC era bàsic, junts vam solucionar petits problemes: instal·lació del motor java al seu ordinador o altres programes necessaris per poder visualitzar les activitats. Però va acabar l’estiu i amb ell els primers alumnes, doncs les múltiples tasques en les quals es veuen involucrats els joves no deixava espai a les famílies per seguir amb el projecte.

Tot i així l’anunci publicat va seguir sorgint efecte: Santiago té sis anys, cursa primer de primària, el curs passat va estar un temps hospitalitzat. La seva mare està preocupada perquè pensa que el seu nivell de lectura no és el que correspon a la seva edat. Tutora virtual dissenya una aula moodle per a ell, oberta les 24h/7dias, adaptada al seu ritme i nivell d’aprenentatge, amb activitats i recursos multimèdia educatius seleccionats per afavorir el seu aprenentatge, així com fitxes imprimibles i altres activitats o recursos que ens permet la pròpia plataforma.

Una vegada per setmana ens comuniquem en línia gràcies a Skipe http://www.skype.com/intl/es/welcomeback/  o  ooVoo http://www.oovoo.com/es/index.aspx?lang=es   i la magnífica pissarra online http://vyew.com/site/

Aviat Santi deixa d’estudiar sol, perquè s’incorpora Hugo, també estudiant de primer de primària, que viu a uns 60 Km de distància de Santi. Altres alumnes de diferents cursos es matriculen a les aules virtuals de Tutora Virtual, essent els cursos de primer i tercer els més actius, i no gràcies a la campanya publicitària sinó als meus alumnes i ex-alumnes de l'escola on treballo.

2. Primers objectius de tutoravirtual


a. Investigar si és possible l’aprenentatge en alumnes tan joves utilitzant moodle i les classes online "presencials”.
b. Aconseguir emocionar les nenes, nens i famílies que participen dels cursos.
c. Divertir-nos i aprendre junts
d. Dissenyar cursos totalment personalitzats mitjançant plataforma educativa moodle amb una acurada selecció d’activitats multimèdia i altres recursos que facilitin l’aprenentatge dels alumnes.
e. Buscar noves estratègies i metodologies per a l’aprenentatge.
f. Juntament amb altres professionals amb més de vint anys d’experiència docent estudiar la possibilitat de comercialitzar el servei en el nou projecte: http://eskuela.es  (Versió espanyola) i http://eskola.cat (versió catalana) i ampliar-lo a l’educació Secundària i Batxillerat.

Azucena Vázquez, pedagoga i mestra, dissenya els tres cursos d'educació infantil, i jo els sis de primària. Aquests estan organitzats en les corresponents àrees curriculars més els de lectures i contes, jocs didàctics multimèdia, educació per a la salut i d'altres.

En cada àrea trobarem diferents recursos i activitats multimèdia a realitzar, seleccionats de  la infinitat que d’ells trobem en internet, aquestes activitats són actualitzades sovint ja que moodle permet ocultar els recursos o activitats a la nostra elecció, així podem afegir tots els que desitgem, però sense donar l’aparença de passivitat, a la vista només apareixeran els deu o dotze seleccionats.
 
Image
Aula de tercer de primària. Àrea de llengua castellana

També es dissenyen altres cursos:
Aprenem a llegir bé, Lectures compartides i Competència digital, Mètode interactiu de lectura, matemàtiques en grup, així com aules individuals i grupals personalitzades.

3.- Com s’aprèn en un aula grupal de tutoravirtual?

Les aules grupals estan dirigides a un mínim de dos alumnes. Són cursos personalitzats per a un grup d’alumnes que estudien junts. "Aprendre junts". (Moodle, creat per Martín Dougiamas). No tenen perquè ser de la mateixa edat o del mateix curs, actualment estan els alumnes agrupats per ritme i nivell d’aprenentatge similar, la qual cosa no significa que hagi de ser sempre així, ja que es podrien formar grups de diferents edats, tal com succeeix a l’escola rural, on es dóna molt més el treball col·laboratiu

Imagino una família que decideix que els seus fills estudiïn amb els seus cosins i germans, o una família que vol compartir aprenentatge amb els fills dels seus amics, com podria ser el cas de participar al taller de Lectures compartides i competència digital, penso que seria  molt enriquidor aprendre junts, cada un al seu ritme i nivell i col·laborant uns amb altres.

Vegem un exemple: l'aula d'Hugo i Santi, dos alumnes de sis anys que cursen primer de primària, estan en ple procés de l’aprenentatge de la lectoescritura.
 
ImageImage 
Activitats per a la setmana

Cada setmana (format setmanal) tenen en el seu curs o aula les activitats que han d’anar realitzant. En la setmana d’exemple hem dissenyat la unitat didàctica: Les coses de classe, on treballem la lectoescritura globalment.

 • La primera activitat que es proposa: Pissarra online hétp://vyew.com/site/ es el lloc web on es du a terme la sessió compartida online, està sempre disponible per poder consultar-la.
 • La següent activitat Lletra per lletra ens porta a una activitat multimèdia http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm#
 • Ordena números és una activitat JClic , avaluable pel tutor, ja que queda reflectit en moodle els resultats de l’activitat.
 • Activitats per imprimir i el dictat són fitxes amb diferents activitats relacionades amb el tema.
 • L’arxiu pdf Murals de les coses de classe per poder imprimir o guardar, amb dibuixos i noms.

Al clicar en lectures setmanals s’obrirà una pàgina web amb les sis lectures setmanals, per llegir-les a l’ordinador, també hi ha la possibilitat d’imprimir-les a Baixa’t la lectura, i per últim un fòrum, en aquest cas per a les mares, on s’escriuen les preocupacions, dificultats, avenços, suggeriments.

4. Cóm són les sessions online amb una tutora?


Image
Videoconferència amb ooVoo

Una vegada a la setmana realitzem una sessió mitjançant missatgeria amb veu, actualment fem servir skipe, que ens permet crear una conferència de fins nou persones (suposo que depèn de l’ample de banda) minuts abans de començar la tutora obre un xat amb els participants, per preguntar-los si estan preparats.

En les primeres sessions podem utilitzar la videoconferència per conèixer-nos, després ja no la usem per poder tenir del major ample de banda possible.

Image
Formats que importa la pissarra

Els indiquem que també tinguin oberta la seva aula virtual i una vegada tots preparats la tutora crea la conferència. Ens saludem i la tutora parla amb les mares i els explica en que consistirà la classe per a seguidament acomiadar-se i deixar sols els nens.

Mitjançant el xat la tutora passa l’adreça de la pissarra compartida als alumnes, ells només han de clicar i posar el seu nom quan el programa ho demana.

La sessió està preparada, els alumnes hauran de seguir les indicacions de la tutora, anar passant les pàgines, usar les diferents eines, etc. El seu ús és el mateix que podríem tenir en una pissarra convencional, només que tots escriuen còmodament des de les seves cases: texts lliures, dictats, llistes de paraules, dibuixos, contes, exercicis, etc. La pissarra ens permet importar qualsevol document que tinguem preparat en els diferents formats.

Image

Image
Eines de la pissarra

Image
Captures de pàgines de la pissarra

En aquesta pissarra (captura no sencera) hi ha el dibuix d’una classe amb espais en blanc per escriure el nom dels objectes. Cada alumne ha escrit en diferents colors.

En l’activitat de l’exemple següent hem comptat de deu en deu, després, un alumne ha assenyalat en vermell les desenes i l’altre en verd les unitats.

http://vyew.com/room#/598544/Les_coses_de_classe

Image
Una altra captura de la pissarra digital online

5. El Taller de lectura i competència digital compartides

Amb la creació d’aquest taller volem oferir als nens i nenes oportunitats variades i riques per poder interactuar amb la llengua escrita, sabem que aquesta requereix d’un complex procés d’aprenentatge on intervenen molts més aspectes que el simple reconeixement de les lletres i de la seva teoria combinatòria. Llegir bé ha estat i serà sempre garantia d’èxit en els estudis i en la vida de qualsevol persona.

La metodologia d’aquests tallers és similar a la de les classes grupals: sessions online mitjançant telefonia VOIP on els alumnes llegeixen les lectures que hi ha a les seves aules virtuals moodle i que van preparar durant la setmana.

Les lectures són variades i gràcies a les eines colaborativas de moodle podem elaborar treballs col·lectius que compartirem també en la sessió online.

Que pretenem amb aquests tallers:

 • Gaudir de la lectura i escriptura utilitzant recursos lingüístics i tecnològics.
 • Millorar la velocitat, la comprensió i la precisió lectora.
 • Aprendre a utilitzar els diccionaris i wikipedias en internet.
 • Dissenyar, confeccionar i produir documentació usant eines TIC.
 • Accedir, buscar i recuperar informació a l’ordinador i a internet.
 • Participar en activitats de grup: fòrums i entorns col·laboratius (wikis)
 • Potenciar el desenvolupament de l’autoestima i confiança en un mateix.
 • Desenvolupar la capacitat creadora.

Image
Pissarra d'una classe de petits després d'una lectura sobre animals

6. -Altres eines tecnològiques.

Les eines que a continuació exposo no són imprescindibles per poder participar en qualsevol curs o sessió online de tutoravirtual, però sí que ajuden ja que són motivadores i el seu cost no és de més de cinquanta euros.

Estem usant unes petites tabletes digitals, ens serveixen per escriure a la pissarra online que usem a les classes.

També podem utilitzar el llapis digital que està format per un bolígraf digital i un receptor USB capaços de capturar les anotacions, els dibuixos o els esquemes fets sobre paper per passar-los directament digitalitzats a l’ordinador. També captura, guarda i envia per correu electrònic tot el que s’escriu o dibuixa.

És una eina molt útil per a alumnes que estan començant a escriure, l’ús del teclat en aquestes edats és més difícil, el bolígraf digital permet escriure sobre paper i alhora genera un document digitalitzat que amb un sol clic pot ser enviat per correu electrònic, sens dubte també ens permet escriure a la pissarra digital

Image 
Llapis digital

Image
Document digital en format gif resultat d’escriure amb el llapis digital en un foli. La tinta és estàndard.
Maika (5 anys)

Image
Un altre recurs que utilitzem és una senzilla enregistradora de butxaca amb la possibilitat de transferir dades al PC.


L’alumne o alumna treballarà sobre la lectura, el conte, la lliçó, documental, projecte...quan el tinguin complet iniciarà l’enregistrament.

“La grabación de la lectura es una gran ayuda para mejorar su aprendizaje, al poder proporcionar a los niños una realimentación inmediata de la misma. Ellos pueden oírse leyendo y así percibir sus dificultades y corregirse”.
 

Referències i recursos addicionals:

 • La actividad consiste en que los alumnos hablan acerca de libros que han leído, explicando el argumento y las razones por las que se lo recomendarían a sus compañeros” “Trabajar con podcasts en Primaria” 0-12-2006 00:33 (Núm. art. 412) Projecte Grimm
  http://proyectogrimm.net/index.php?cmd=cont_articulo&id=412
 • A l’aula virtual de moodle els alumnes pengen l’enllaç que els porta al seu PodCast "Que és un PodCast" http://phobos.xtec.cat/jrincon/blocbiblioteca/?p=105
 • Els alumnes del curs podran baixar els treballs dels seus companys i escoltar-los a l’ordinador o en el seu MP3. RIUS, Maite: "La classe en el MP3". Suplement és núm. 15 (12.01.08). L'Avantguarda [Barcelona], pag. 24. L'article complet es pot llegir aquí: http://phobos.xtec.cat/jrincon/blocbiblioteca/?p=103
 • No us perdeu aquest article: "Les bondats del Podcast: un cas particular" de com un preadolescent aconsegueix motivar-se per vèncer el fracàs escolar. http://apiedeaula.blogspot.com/2008/02/las-bondats-del-podcast-un-caso.html del blog de Lourdes Doménech, 26 de febrer de 2008
 • Vídeo amb la gravació d'una classe en línia: http://video.google.com/videoplay?docid=-6367687727105940766
 • Per acabar volia fer referència a http://www.tutoramigos.com . És una empresa que ofereix classes particulars per internet. La meva filla que estudia tercer d'ESO està rebent classes mitjançant aquest mètode. La seva professora viu a Argentina, nosaltres a la província de Tarragona. Rep classes de matemàtiques, física o química o tecnologia, depèn de les seves necessitats. Les seves notes han millorat molt, les classes són de molta ajuda. A més, és molt còmode aprendre així, sempre que ho necessita pot consultar les classes que ha rebut a la pissarra online i també pot comunicar-se amb la seva tutora mitjançant una web per exposar dubtes o preparar les classes. D’aquesta manera ella és més autònoma i responsable. Sens dubte la seva autoestima i seguretat en si mateixa han augmentat en sentir-se protagonista i veure que les seves qualificacions han millorat notablement. Les classes online representen una opció atractiva per a la meva filla, que com a adolescent se sent còmoda amb la tecnologia i còmoda sense moure’s de casa i sense sentir-se observada per algú. El preu d’una sessió és molt més accessible que el d’un professora/a a domicili i confio plenament en la qualitat d’ensenyament que ens ofereix tutoramigos.
 
Finalment voldria agrair a totes les famílies que participen o han participat d’aquest projecte: moltes gràcies a totes. Sens dubte, juntes hem construït coneixements, i a més a més hem passat bons i divertits moments.

Pilar Soro Mateos
Mestra de primària
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla