BITS 17 arrow BITS 12 arrow Freudenthal Institute
Freudenthal Institute PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Almodis Orellana   
Sunday, 08 de March de 2009

 

A continuació presentem un seguit d’aplicacions matemàtiques creades per l'Institut Freudenthal per a l'Educació de la ciència i les matemàtiques (FIsme).

Es fa un breu repàs sobre els objectius i el treball d'aquesta institució, i es presenten els recursos on-line que ofereix, tenint en compte els diferents nivells (primària i secundària).

 

És important explicar breument les característiques d’aquesta institució: FIsme es dedica a la recerca i la innovació en educació. Els seus objectius són la comprensió i la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'aritmètica, les matemàtiques i la ciència a tots els nivells educatius, centrant-se sobretot en l'educació infantil, primària i secundària. L'institut contribueix incidint en la investigació, l'ensenyament i el desenvolupament dels plans d'estudis i dels serveis educatius.
Està organitzat en dos departaments, el de matemàtiques i el de ciències naturals, que formen part de la facultat de Ciències de la Universitat d'Utrech.

Els continguts s’organitzen en dos webs diferents, un adreçat a primària i un altre a secundària. Tot seguit us els presentem:

1. KidsKount

L’objectiu del projecte Rekennet  (mathnet) és el de recolzar als mestres de primària en la seva tasca d’ensenyar matemàtiques realistes. El Rekennet consisteix en dos components: una xarxa social i una pàgina web. En aquest entorn els mestres de primària es troben i parles sobre les matemàtiques de la seva pràctica professional diària. Això es podria anomenar com una  professionalització horitzontal, en la que els mestres aprenen dels mestres. Experts en didàctica del FIsme  s’uneixen a les trobades i escoltes quins són els problemes que es tracten de manera que es pugui fer una reflexió més eficient.

 

 Image 

 

La pàgina web ofereix l’oportunitat de comunicar-se amb companys i companyes. A més a més, la Rekenweb també conté un nombre cada cop més gran de jocs interactius pels alumnes, activitats imprimibles pels mestres per fer servir a l’aula, consells pràctics, etc. El contingut de la web creix a partir dels suggeriments i demandes dels mestres. D’aquesta manera, Rekennet crea moltes oportunitats d’arribar als mestres i de facilitar idees pràctiques i materials pel dia a dia.

També s’inclouen algunes activitats en català.

 

Image

 

2. WisWeb

Wis Web és la pàgina web de l’Institut Freudenthal per l’ensenyament de les matemàtiques a secundària (estudiants de 12 a 18 anys). El principal nucli de treball de la pàgina són els applets; petits programes que funcionen a través d’internet.  

Els “applets” són petites eines d’aprenentatge interactives que els estudiants poden fer servir per diferents propòstis, com per exemple, explorar un problema o situació, per a descobir una representació o un concepte, per construir i explorar objectes en tres dimensions, o per practicar una habilitat.

Una selecció d’applets, software, materials instructius i d’altra informació està disponible en anglès. Alguns d’altres applets estàn també disponibles en d’altres llengües, com el francès, l’alemany, el castellà, el suec o el català. Alguns continguts extres es poden trobar en la versió en anglès.  

 

Image 

 

 

Pàgines web:

WisWeb. http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/

Overview of WisWeb-applets. http://www.fi.uu.nl/wisweb/applets/mainframe_en.html

Institut Freudhental (català). http://www.fi.uu.nl/en/cat/

Freudhental Institute (English). http://www.fi.uu.nl/fisme/en/

KidsCount. http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/

 

 

 

 
< Anterior